Bộ lọc

Bộ lọc sản phẩm

Giá từ:
Bỏ lọc
 • Mã: BC9308P
 • Hãng: TRM
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
 • Mã: BC5401
 • Hãng: TRM
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
 • Mã: DGS48/127L(A)
 • Hãng: TRM
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
 • Mã: DGS45/127L(C)
 • Hãng: TRM
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
 • Mã: BC9306S
 • Hãng: TRM
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
 • Mã: BC9306P
 • Hãng: TRM
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
 • Mã: BC9700
 • Hãng: TRM
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
 • Mã: DGS50/127L
 • Hãng:
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
 • Mã: DGS60/127L(A)
 • Hãng: PROTEC
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
 • Mã: EGSL02
 • Hãng:
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
 • Mã: BAY52
 • Hãng:
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
 • Mã: EPTL02
 • Hãng:
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ

Đèn phòng nổ các loại gồm có đèn LED phòng nổ, đèn huỳnh quang phòng nổ,... Các sản phẩm sử dụng để chiếu sáng trong các môi trường dễ xảy ra cháy nổ như mỏ than, kho xăng dầu, kho khí đốt, kho chứa hóa chất,...

Đèn phòng nổ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn và đã được cấp giấy chứng nhận an toàn đủ điều kiện sử dụng trong mỏ than, kho xăng dầu, kho hóa chất,...

Sản phẩm