Hướng dẫn thay điện cực máy hàn cáp quang Fujikura 70S / 70S+

Th10 11, 2022

Điện cực máy hàn cáp quang là vật tư tiêu hao trong quá trình hàn nối sợi quang. Theo khuyến cáo của nhà sản xuất, đối với máy hàn cáp quang Fujikura 70S / 70S+ thì điện cực của nó có tuổi thọ 5.000 lần phóng hồ quang do đó cần phải được thay thế khi hết tuổi thọ hoặc trên máy hàn báo cần phải thay thế điện cực.

Việc cố gắng sử dụng điện cực đã bị mòn sẽ gây ra hiện tượng mối hàn có chất lượng không tốt, suy hao mối hàn lớn, hoặc thậm chi thường xuyên bị lỗi mối hàn do đó cần phải thay thế điện cực sớm nhằm đảm bảo suy hao mối hàn tốt nhất.

Chúng ta bắt đầu tiến hành các bước thay thế điện cực cho máy hàn cáp quang Fujikura 70S / 70S+ như sau:

Hướng dẫn thay điện cực máy hàn cáp quang Fujikura 70S / 70S+

Hướng dẫn thay điện cực máy hàn cáp quang Fujikura 70S / 70S+

Hướng dẫn thay điện cực máy hàn cáp quang Fujikura 70S / 70S+

1. Trên màn hình của mày hàn bấm nút MENU sau đó vào phần Maintaince (Bảo dưỡng) rồi vào phần Replace Electrodes (Thay thế điện cực)

Lúc này màn hình sẽ hiển thị hướng dẫn trình tự các bước Tắt máy – Tháo điện cực cũ và thay điện cực mới vào máy – Bật lại nguồn của máy.

Lưu ý: ở bước này chúng ta bấm nút Enter trên máy để máy tự tắt, tuyệt đối không bấm nút tắt nguồn như vậy sẽ phá vỡ tiến trình thay thế điện cực

Vào menu bảo dưỡng thay thế điện cực

Vào menu bảo dưỡng thay thế điện cực

2. Sau khi tắt máy theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình, chúng ta tiến hành tháo cặp điện cực cũ ra khỏi máy và lắp cặp điện cực mới vào máy hàn cáp quang Fujikura 70S / 70S+

Tháo điện cực cũ và lắp điện cực mới

Tháo điện cực cũ và lắp điện cực mới

3. Sau khi lắp điện cực mới vào máy, chúng ta tiến hành bật lại nguồn cho máy bằng cách bấm vào nút nguồn trên thân máy

Sau khi máy khởi động sẽ hiển thị ra menu hiệu chuẩn hồ quang, lúc này chúng ta chuẩn bị 2 sợi quang singlemode được tuốt và cắt bằng dao cắt sợi quang rồi đặt vào máy rồi bấm Nút Enter trên thân máy để tiến hành hiệu chuẩn hồ quang. 

Sau khi máy hiệu chuẩn hồ quang xong và trả kết quả thành công với Power và Position đều là Good thì chúng ta đã hoàn tất việc thay thế điện cực cho máy hàn cáp quang Fujikura 70S / 70S+. Nếu máy báo 1 trong 2 thông số không đạt thì chúng ta lấy sợi quang ra sau đó tuốt và cắt lại rồi cho vào máy và bấm phím Enter trên thân máy để thực hiện lại quá trình hiệu chuẩn cho đến khi máy báo cả 2 thông số đều đạt thì mới hoàn tất.

Hiệu chuẩn hồ quang

Hiệu chuẩn hồ quang

Bài viết liên quan

Sản phẩm